Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal:

Societatea ALIGHT.EE SRL cu sediul social în Str. Campului 271, Mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Cluj, cu nr. J12/2190/2018, cod fiscal 39395089, denumita si “Operatorul”, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal. Rolul prezentei informari este de a va explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in care acestea sunt folosite ca urmare a utilizarii site-ului www.alight.ro sau a comunicarii datelor pe e-mail.

Va rugam sa cititi cu atentie aceasta informare.

2. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre ALIGHT.EE SRL prin intermediul site-ului www.alight.ro si/sau prin intermediul comunicarilor prin e-mail si/sau telefonice

1. Date personale de identificare (nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa IP). Aceste date pot fi folosite in cazul in care acceptati sa participati la studii/cercetari de piata/solicitari de oferte/parteneriate de afaceri. Decizia de a furniza aceste date este a dumneavoastra. Totusi in situatia in care conform legislatiei avem nevoie de datele dvs in vederea incheierii unui contract, iar dvs. nu doriti furnizarea acestor date, incheierea contractului nu se va putea realiza.

2. Date privind istoricul accesarii site-ului precum si date furnizate in cadrul unor cercetari/sondaje. Datele sunt colectate in vederea generarii de rapoarte si studii interne si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite. Vom analiza datele furnizate in studiile si cercetarile noastre pentru a vă face sugestii pentru produsele care satisfac nevoia companiei dumneavoastra;

Vom păstra informațiile privind vizitele tale recente pe site-ul nostru și felul cum vă deplasați în diferite secțiuni ale site-ului pentru a analiza modul în care oamenii utilizează site-ul pentru a-l face mai intuitiv.

2.1.1 Scopul in care datele personale sunt utilizate

ALIGHT.EE SRL poate colecta si prelucra datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:

 • crearea de studii si cercetari in vederea dezvoltarii/crearii/adaptarii de solutii software conform nevoilor dumneavoastra de business;

 • marketing, pentru informarea si imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite. Vom analiza istoricul de cumpărături și vom folosi detalii despre produsele pe care le-ați achiziționat anterior pentru a vă face sugestii pentru alte produse de care ați putea fi interesat.

 • efectuarea de analize statistice. Vom analiza istoricul de cumpărături și vom folosi detalii despre produsele pe care le-ați achiziționat anterior pentru a vă face sugestii pentru alte produse de care ați putea fi interesat

 • mentinerea colaborarii si comunicarea cu dumneavoastra;Vom păstra informațiile privind vizitele tale recente pe site-ul nostru și felul cum vă deplasați în diferite secțiuni ale site-ului pentru a analiza modul în care oamenii utilizează site-ul pentru a-l face mai intuitiv

 • solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea dumneavoastra;

Contact

Website-ul nostru oferă posibilitatea de a intra în contact cu noi prin e-mail, telefon sau trimițându-ne un mesaj folosind formularul disponibil pe pagina noastră de Contact.

Dacă ne contactați prin e-mail, stocăm datele personale pe care ni le-ați trimis prin e-mail. Nu este obligatoriu să furnizați informații; primim și stocăm doar datele personale pe care ni le trimiteți. Aceste date sunt folosite doar pentru procesarea cererii dvs. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal menționate mai sus este: articolul 6 alineatul (1) paragraf 1 (f) GDPR (interese legitime).
Interesul nostru legitim se bazează pe faptul că putem efectua acțiunea solicitată de utilizator (de exemplu, răspunsul la o întrebare) numai dacă prelucrăm datele sale personale. Dacă ne contactați cu scopul de a putea intra într-o colaborare de afaceri cu noi, prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face, de asemenea, în conformitate cu următorul temei juridic: articolul 6 alineatul (1) paragraf 1 (b) GDPR (executarea unui contract și pașii necesari înainte de încheierea unui contract).

În ceea ce privește website-ul: așa cum este cazul majorității site-urilor web, sistemele noastre, totuși, înregistrează automat fiecare acces la sau vizită a website-ului nostru și stochează temporar aceste informații într-un „fișier jurnal”.


Printre datele salvate în acest context se numără în special: 

 • adresa IP a computerului de pe care accesează
 • Numele și adresa URL a fișierului accesat
 • Data și ora accesului
 • Starea accesului/Codul de stare HTTP
 • Cantitatea de date transferate pentru fiecare transmisie
 • Date de identificare a browserului.
Aceste date nu ne permit să tragem nicio concluzie despre persoana vizată. Datele menționate mai sus sunt prelucrate în scopul de a permite vizitatorilor să utilizeze site-ul nostru (pentru a stabili o conexiune) și în scopuri interne legate de sistem (administrare tehnică, securitate a sistemului). Fișierele jurnal sunt stocate pentru a asigura funcționalitatea site-ului nostru. În plus, aceste date ne permit să optimizăm website-ul și să ne asigurăm că sistemele noastre sunt sigure. În ceea ce privește datele personale, prelucrarea datelor referitoare la accesarea site-ului nostru web se bazează pe articolul 6 alineatul (1) paragraf 1 (f) GDPR (interese legitime). Interesul legitim se bazează pe scopurile mai sus menționate. In vederea incheierii de contracte, emiterii de facturi, ALIGHT.EE SRL are nevoie sa colecteze si urmatoarele date: numele si prenumele reprezentantului legal sau al persoanei imputernicite conform legii, semnatura reprezentantului legal sau a persoanei imputernicite conform legii;

Procesul de înregistrare a cererilor de muncă

Dacă aplicați pentru un post deschis la Alight.EE, am putea prelucra următoarele date din CV-ul dvs., după caz individual:

 • Date personale (nume, adresa)
 • Date de comunicare (număr de telefon mobil, adresa de e-mail)
 • Date referitoare la educația dumneavoastră (școală, formare profesională, diplomă, doctorat)
 • Date referitoare la istoricul dvs. de angajare anterior, certificate de curs de formare, competențe și referințe de locuri de muncă

Vom folosi datele personale pe care ni le-ați trimis doar pentru procesarea cererii dvs. de angajare și vor fi stocate în siguranță și nu vor fi partajate cu terțe părți. Raspundem aplicatiilor in termen de 15 zile lucratoare si pastram datele dumneavoastra personale pana la inchiderea postului.

2.1.2 Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:
 • consimtamantul dumneavoastra;

 • interesul legitim al operatorului

 • indeplinirea obligatiilor legale de catre operator in materie legala si financiar-contabila (incheierea unor posibile contracte, emiterea de oferte, emiterea si inregistrara de facturi si alte operatiuni contabile conform legii)

2.1.3 Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
 • autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale, organele statului competente in materie penala, precum si altor institutii/autoritati care conform legii au dreptul de a ne solicita furnizarea de informatii cu respectarea legii), ca urmare a unei obligatii legale a Operatorului;

 • furnizorii implicati in mod direct/indirect in procesul de asigurare a bazei de date (dezvoltatori de servicii/mentenanta/dezvoltare IT/plati online);

 • catre angajati ai ALIGHT.EE SRL, care datorita atributiilor de serviciu intra in contact cu datele dumneavoastra ori potrivit atributiilor de serviciu au obligatia de a gestiona baza de date cu pastrarea confidentialitatii informatiilor.

 • in cazul facturilor si a operatiunilor financiar-contabile – datele dvs necesare in vederea emiterii de facturi si a inregistrarilor contabile sunt furnizate cu respectarea legii catre: alight.

2.1.4 Transferul datelor personale intr-o tara din afara Zonei Economice Europene(Spatiul Economic European si Confederatia Elvetia)

ALIGHT.EE SRL nu va transfera datele personale catre alte companii in exteriorul Zonei Economice Europene, Uniunii Europene.

2.1.5 Stocarea datelor personale

Datele personale utilizate la intocmirea facturilor vor fi stocate pe o durata de 10 ani conform legislatiei financiar-contabile.

Datele personale din cadrul contractelor comerciale vor fi stocate pe o durata de 10 ani ca documente justificative.

Datele personale din cadrul siteului ALIGHT.EE SRL sunt pastrate in cadrul “log file” pe server până când utilizatorii vor solicita ștergerea acestora.

2.1.6 Masuri de securitate

Informațiile, inclusiv datele personale primite pe serverele noastre vor fi înregistrate, utilizate, stocate și organizate pe servere protejate, unde este găzduit și site-ul propriu-zis, precum și pe orice alte suporturi care permit astfel de operațiuni, în condiții de securitate optimă, prin mijloace adecvate

Serverele pe care sunt stocate informatiile cu caracter personal precum si statiile de lucru (computere) sunt mentinute în condiții de securitate optimă, prin mijloace adecvate.

De asemena ALIGHT.EE SRL este certificat ISO 27001.

Angajatii ALIGHT.EE SRL sunt instruiti periodic cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, securitatea datelor

2.1.7 Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale:

In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:

1. Dreptul la informație – ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.
2. Dreptul de acces – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a accesa datele colectate de la / despre dvs. Aceasta include dreptul dvs. de a solicita și de a obține o copie a datelor dvs. personale culese.
3. Dreptul la rectificare – ceea ce înseamnă că aveți dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dvs. personale care sunt inexacte sau incomplete.
4. Dreptul de ștergere – ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteți cere ca datele dvs. personale să fie șterse din înregistrările noastre.
5. Dreptul de a restricționa procesarea – adică în cazul în care se aplică anumite condiții, aveți dreptul să restricționați procesarea datelor dvs. personale.
6. Dreptul de a se opune procesării – adică în anumite cazuri aveți dreptul să vă opuneți procesării datelor dvs. personale, de exemplu în cazul marketingului direct.
7. Dreptul de a se opune prelucrării automate – ceea ce înseamnă că aveți dreptul să faceți obiecții față de procesarea automată, inclusiv de profilare; și să nu facă obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest drept îl puteți exercita ori de câte ori există un rezultat al profilării care produce efecte juridice care vă afectează sau vă afectează în mod semnificativ.
8. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să obțineți datele dvs. personale într-un format care poate fi citit de computer sau, dacă este posibil, ca un transfer direct de la un procesor la altul.
9. Dreptul de a depune o plângere – în cazul în care refuzăm cererea dvs. în baza Drepturilor de acces, vă vom oferi un motiv pentru motivul refuzului. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care a fost tratată solicitarea dvs., vă rugăm să ne contactați.
10. Dreptul la ajutorul autorității de supraveghere – ceea ce înseamnă că aveți dreptul la ajutorul unei autorități de supraveghere și dreptul la alte căi de atac, cum ar fi solicitarea de despăgubiri.
11. Dreptul de a retrage consimțământul – aveți dreptul să retrageți orice consimțământ dat pentru procesarea datelor dvs. personale.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre ALIGHT.EE SRL a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa de e-mail (in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.

Ne puteti contacta:

- prin e-mail - la adresa: alight.ee@alight.eu

- personal – punctul de lucru în Cluj-Napoca, Mircea Eliade street, nr. 8, ap.2, jud. Cluj

2.1.8 Actualizarea prezentei informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a companiei www.alight.ro

2.1.9 Corectarea datelor

Pentru orice erori legate de datele introduse de dvs., vă rugăm să ne contactați la adresa de email: alight.ee@alight.eu

2.2 Politica de utilizare cookie 2.2.1 Politica de utilizare Cookie-uri

Este important de a fi transparenti si deschisi in legatura cu modul in care colectam si utilizam datele care se refera la dvs.
In spiritul transparentei, aceasta politica furnizeaza informatii detaliate despre cum si cand utilizam fisierele Cookie
Prezenta politica referitoare la fisierele Cookie se aplica pentru orice produs sau serviciu oferit prin pagina web operata de ALIGHT.EE SRL (denumita in continuare ALIGHT.EE), care se leaga de aceasta politica sau care o incorporeaza prin referinta.

2.2.2 Ce sunt Cookie-urile?

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe terminalul utilizatorului (de ex. computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza internetul). 
Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari, Chrome etc.) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard driverul utilizatorului).
Cookie-urile joaca un rol important in facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de care va bucurati pe Internet, cum ar fi afisarea corecta a unui site atunci cand il vizitati folosind computerul, terminalul mobil sau alte echipamente de pe care accesati internetul, personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisante in moneda nationala, etc.), permiterea accesului in site-ul web, etc.
Cookie-urile ofera detinatorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de catre utilizatori, astfel incat sa le poata face mai eficiente si mai accesibile pentru utilizatori si sa poata include aplicatii sau functionalitati in site care creeaza o experienta de navigare mai facila, mai utila si mai placuta.


2.2.3. La ce sunt folosite Cookie-urile?

Fisierele Cookie fac posibila recunoasterea terminalului utilizatorului si prezentarea continutului intr-un mod relevant, adaptat preferintelor utilizatorului. 
Cookie-urile asigura utilizatorilor o experienta placuta de navigare si sustin eforturile ALIGHT.EE SRL pentru a oferi servicii comfortabile utilizatorilor: ex: – preferintele in materie de confidentialitate online, produsele/serviciile privind medicamentele fara prescriptie, terapie, slabire si detoxifiere, tehnico medicale, bio naturiste, igiena si nutritie, vitamine, suplimente, remedii sezon, mama si copilul, produse cadou, cuplu si sex selectate sau publicitate relevanta. De asemenea, sunt utilizate in pregatirea unor statistici anonime agregate care ne ajuta sa intelegem cum un utilizator beneficiaza de paginile noastre web, permitandu-ne imbunatatirea structurii si continutului lor, excluzand indentificarea personala a utilizatorului.

2.2.4. Ce Cookie-uri folosim?

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: de sesiune si persistente. 
Cookie-urile de sesiune sunt fisiere temporare care sunt active si raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web). 
Cookie-urile persistente sunt fisierele stocate, in functie de durata prestabilita, pe suportul de stocare a unui computer sau echipament. Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de un alt website decat cel pe care il viziteaza utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de "third party cookies"
- care pot fi folosite in mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel incat sa fie livrata publicitate cat mai relevanta pentru utilizatori.

2.2.5. Cum sunt folosite Cookie-urile de catre acest site?

O vizita pe acest site poate plasa Cookie-uri in scopuri de:

 • Cookie-uri de performanta a site-ului
 • Cookie-uri de analiza a vizitatorilor
 • Cookie-uri pentru geotargetting
 • Cookie-uri de inregistrare
 • Cookie-uri pentru publicitate
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

Aceste Cookie-uri pot fi proprii sau pot proveni de la terti precum Google Analytics, Facebook sau alte platforme/site-uri web care urmaresc activitatea dvs. in scopuri de marketing.

Cookieurile sunt administrate de webservere. Durata de viata a unui cookie poate varia semnificativ, depinzand de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusive pentru o singura sesiune (session cookies) si nu mai sunt retinute odata de utilizatorul a parasite website-ul si unele cookie-uri sunt retinute si refolosite de fiecare data cand utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi sterse de un utilizator in orice moment prin intermediul setarilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terti?

Anumite sectiuni de continut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terte parti/furnizori (ex: news box, un video sau o reclama). Aceste terte parti pot plasa de asemenea cookieuri prin intermediul site-ului si ele se numesc third party cookies pentru ca nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terti trebuie sa respecte de asemenea legea in vigoare si politicile de confidentialitate ale detinatorului site-ului.

Cookie-uri de performanta

Acest tip de Cookie retine preferintele utilizatorului pe acest site, asa incat nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Spre exemplu: setarile volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browser-ul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare data cand un utilizator viziteaza acest site softul de analytics furnizat de o terta parte genereaza un Cookie de analiza a utilizatorului. Acest Cookie ne spune daca ati mai vizitat acest site pana acum. Browser-ul ne va spune daca aveti acest Cookie, iar daca nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaza si cat de des o fac. Atat timp cat nu sunteti inregistrat pe acest site, acest Cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar in scop statistic. Daca sunteti inregistrat putem sti, de asemenea, detaliile pe care ni le-ati furnizat, cum ar fi adresa de e-mail si username-ul - acestea fiind supuse confidentialitatii si prevederilor din Termeni si Conditii, Politica de confidentialitate precum si prevederilor legislatiei in vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste Cookie-uri sunt utilizate de catre un soft care stabileste din ce tara proveniti. Este complet anonim si este folosit doar pentru a targeta continutul - chiar si atunci cand sunteti pe pagina noastra in limba romana sau in alta limba primiti aceeasi reclama.

Cookie-uri pentru inregistrare

Atunci cand va inregistrati pe acest site, generam un Cookie care ne anunta daca sunteti inregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste Cookie-uri pentru a ne arata contul cu care sunteti ingregistrat si daca aveti permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite sa asociem orice comentariu pe care il postati pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Daca nu ati selectat "pastreaza-ma inregistrat", acest Cookie se va sterge automat cand veti inchide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate

Aceste Cookie-uri ne permit sa aflam daca ati vizualizat sau nu o reclama online, care este tipul acesteia si ce durata de timp a trecut de cand ati vazut mesajul publicitar. Aceste Cookie-uri se folosesc si pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, Cookie-uri apartinand unei terte parti, pentu o mai buna targetare a publicitatii, pentru a arata de exemplu reclame despre vacante, daca utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacante. Aceste Cookie-uri sunt anonime, ele stocheaza informatii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori. De asemenea, setam Cookie-uri anonime si prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a va recunoaste ca vizitator al acelui site daca ulterior veti vizita site-ul nostru, va vom putea livra publicitatea bazata pe aceasta informatie.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate

O mare parte din publicitatea pe care o gasiti pe acest site apartine tertelor parti. Unele dintre aceste parti folosesc propriile Cookie-uri anonime pentru a analiza cat de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea cate persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeasi reclama.
Companiile care genereaza aceste Cookie-uri au propriile politici de confidentialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste Cookie-uri. 
Cookie-urile tertelor parti pot fi folosite pentru a va arata publicitatea targeta si pe alte site-uri, bazandu-se pe navigarea dvs. pe acest site.
Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.
Puteti refuza folosirea Cookie-urilor pe acest site si in acest caz refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor poate face ca anumite functii de pe acest site sa fie impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. 
De asemenea, puteti stege Cookie-urile in orice moment prin intermediul setarilor browser-ului folosit.

2.2.6. Contin Cookie-urile date personale?

Cookie-urile in sine nu solicita informatii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate si, in cele mai multe cazuri, nu identifica personal utilizatorii de internet. 
Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite functionalitati pentru utilizator. Aceste date sunt criptate intr-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele.

2.2.7. Stergerea Cookie-urilor

In general, o aplicatie folosita pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal in mod implicit. Aceste setari pot fi schimbate in asa fel incat administrarea automata a Cookie-urilor sa fie blocata de browser-ul web sau utilizatorul sa fie informat de fiecare data cand Cookie-uri sunt trimise catre terminalul sau. Informatii detaliate despre posibilitatile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi gasite in zona de setari a aplicatiei (browser-ului web). 
Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite functionalitati ale paginii web.

2.2.8. De ce sunt Cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezinta punctul central al functionarii eficiente a Internetului, ajutand la generarea unei experiente de navigare prietenoase si adaptata preferintelor si intereselor fiecarui utilizator.
Dezactivarea si refuzul de a primi Cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile/inachesibile sau dificil de vizitat si folosit.
Refuzarea sau dezactivarea Cookie-urilor nu inseamna ca nu veti mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va mai putea tine cont de preferintele si interesele dvs, evidentiate prin comportamentul de navigare.
Exemple de intrebuintari importante ale Cookie-urilor (care nu necesita autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Continut si servicii adaptate preferintelor utilizatorului – categorii de produse si servicii.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – retinerea parolelor.
 • Retinerea filtrelor de protectie a copiilor privind continutul pe Internet (optiuni family mode, functii de safe search).
 • Limitarea frecventei de difuzare a reclamelor – limitarea numarului de afisari a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site.
 • Furnizarea de publicitate mai relevanta pentru utilizator.
 • Masurarea, optimizarea si caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de continut este vizualizat si modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex. prin motoare de cautare, direct, din alte website-uri etc.). Website-urile deruleaza aceste analize a utilizarii lor pentru a imbunatati site-urile in beneficiul userilor.
2.2.9. Securitate si probleme legate de confidentialitate

Cookie-urile NU sunt virusi! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcatuite din bucati de cod asa ca nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. In consecinta, nu se pot duplica sau replica pe alte retele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot indeplini aceste functii, nu pot fi considerate virusi.
Cookie-urile pot fi totusi folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informatii despre preferintele si istoricul de navigare al utilizatorilor, atat pe un anume site cat si pe mai multe alte siteuri, Cookie-urile pot fi folosite ca o forma de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt constiente de acest fapt si in mod constant marcheaza Cookie-urile pentru a fi sterse in cadrul procedurilor de stergere/scanare anti-virus/anti-spyware.
In general browser-ele au integrate setari de confidentialitate care furnizeaza diferite nivele de acceptare a Cookie-urilor, perioada de valabilitate si stergere automata dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.
Alte aspecte de securitate legate de Cookie-uri:
Deoarece protectia identitatii este foarte valoroasa si reprezinta dreptul fiecarui utilizator de internet, este indicat sa se stie ce eventuale probleme pot crea Cookie-urile. 
Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informatii intre browser si website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informatiile continute de Cookie pot fi interceptate.
Acest lucru se poate intampla, de exemplu, daca browser-ul se conecteaza la server folosind o retea necriptata (ex: o retea WiFi nesecurizata).
Alte atacuri bazate pe Cookie implica setari gresite ale Cookie-urilor pe servere. Daca un website nu solicita browser-ului sa foloseasca doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceasta vulnerabilitate pentru a pacali browser-ele in a trimite informatii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaza apoi informatiile in scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. 
Este foarte important sa fiti atenti in alegerea metodei celei mai potrivite de protectie a informatiilor personale.

2.2.10. Sfaturi pentru o navigare sigura si responsabila, bazata pe Cookies.

Datorita flexibilitatii lor si a faptului ca majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc Cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. 
Iata cateva sfaturi care va pot asigura ca navigati fara griji insa cu ajutorul Cookie-urilor:

 • Particularizati-va setarile browser-ului in ceea ce priveste Cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securitatii utilizarii Cookie-urilor.
 • Daca nu va deranjeaza Cookie-urile si sunteti singura persoana care utilizeaza computerul, puteti seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare si al datelor personale de acces.
 • Daca impartiti accesul la calculator, puteti lua in considerare setarea browser-ului pentru a sterge datele individuale de navigare de fiecare data cand inchideti browser-ul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plaseaza Cookie-uri si de a sterge orice informatie de vizitare la inchiderea sesiunii navigare.
 • Instalati-va si updatati-va constant aplicatii antispyware.

Multe dintre aplicatiile de detectare si prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedica browser-ul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilitatile browser-ului sau sa descarce software periculos.
Asigurati-va ca aveti browser-ul mereu actualizat la ultima versiune.
Multe dintre atacurile bazate pe Cookies se realizeaza exploatand punctele slabe ale versiunilor vechi ale browser-elor.
Cookie-urile sunt pretutindeni si nu pot fi evitate daca doriti sa va bucurati de acces pe site-urile de pe Internet – locale sau internationale. Cu o intelegere clara a modului lor de operare si a beneficiilor pe care le aduc, puteti lua masurile necesare de securitate astel incat sa puteti naviga cu incredere pe internet.
Este posibila setarea din browser pentru ca aceste Cookie-uri sa nu mai fie acceptate sau poti seta browser-ul sa accepte Cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, daca nu esti inregistat folosind Cookie-urile, nu vei putea lasa comentarii.
Toate browser-ele moderne ofera posibilitatea de a schimba setarile Cookie-urilor. Aceste setari se gasesc de regula in “optiuni” sau in meniul de “preferinte” al browserului tau.
Pentru a intelege aceste setari, urmatoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteti folosi optiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii.
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari
Pentru setarile Cookie-urilor generate de terti, puteti consulta si site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/unde gasiti mai multe informatii privind confidentialitatea legata de publicitatea online. 
Pentru informatii despre folosirea cookie-urilor folosite de Google Analytics puteti consulta https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

2.2.11. Linkuri utile

Daca doriti sa afli mai multe infromatii despre Cookie-uri si la ce sunt utilizate, recomandam urmatoarele linkuri:
Microsoft Cookies guide
All About Cookies
http://www.youronlinechoices.com/ro/

2.2.12. Modificari si actualizari ale prezentei politici de cookies

Prezenta politica de cookies poate suporta modificari in functie de reglementarile legale sau pentru a urma recomandarile oferite de Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. 
In cazul in care aveti nevoie de mai multe informatii, si ele nu s-au regasit in informatiile prezentate, ne puteti contacta direct la:
e-mail: alight.ee@alight.eu

Instrumente analitice

Google Analytics

Website-ul utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. („Google”). Google Analytics folosește „cookie-uri”, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a vă ajuta să analizați modul în care utilizați site-ul web.

Informațiile generate de cookie-ul despre utilizarea site-ului web vor fi în mod normal transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite. În cazul în care anonimizarea IP este activată pe Site, adresa dumneavoastră IP va fi trunchiată în aria statelor membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante la Acordul privind Spațiul Economic European.

Doar în cazuri excepționale, întreaga adresă IP va fi mai întâi transferată pe un server Google din SUA și trunchiată acolo. Google va folosi aceste informații în numele operatorului site-ului web în scopul evaluării utilizării de către dvs. a site-ului web, al compilarii de rapoarte privind activitatea site-ului web și al furnizării altor servicii pentru operatorul site-ului web referitoare la activitatea site-ului web și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care browserul dvs. o transferă în cadrul Google Analytics nu va fi asociată cu alte date deținute de Google.

Puteți refuza utilizarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare din browser sau făcând clic pe butonul „Nu utilizați cookie-uri” care se găsește pe fiecare pagină când intrați pe site-ul nostru. Pentru a renunța la urmărirea de către Google Analytics pe toate site-urile web, vizitați https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pentru mai multe informații despre Google Analytics, consultați https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.